Qua bàn tay người thợ, những mắt đảo trên thân cây dó bầu trở lên độc đáo
Những làng nghề trầm hương

Làng trầm xứ trầm hương

Ở xứ trầm hương Khánh Hòa, có một làng nghề chế tác cây trầm cảnh xuất khẩu, chủ nhân là những người từng ngậm ngải tìm trầm, “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”. Một […]