Tạo tác sản phẩm trầm cảnh tại công ty của anh Hùng (TT Tiên Kỳ, Tiên Phước)
Những làng nghề trầm hương

Vùng dó trầm “trời cho”

Mới vào mùa nhưng một số xưởng trầm ở Tiên Phước đã tất bật với công việc để kịp ra sản phẩm cho khách hàng. Đây chính là những xưởng trầm chuyên cung ứng trầm […]