Chủ xưởng trầm ở làng Dằng Xay, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước
Những làng nghề trầm hương

Nghề tạo trầm hương

Nhiều năm qua, nghề tạo trầm hương từ cây dó bầu phát triển trên địa bàn huyện Tiên Phước, góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho các cơ sở trầm hương sản xuất ổn định. […]