Hạt trúc

Chuỗi vòng trầm hương được tiện dạng hạt trúc – trụ.
Vòng tay hoặc vòng cổ – dây chuyền

Hiển thị tất cả 8 kết quả