Truyền thuyết về trầm hương tại xứ trầm khánh hòa gắn liền với mẹ xứ sở ponagar thiên y a na
Kiến thức về trầm hương

Truyền thuyết về trầm hương

Người Việt ở Khánh Hoà đã tiếp thu nhiều điều từ người Chămpa trong việc sử dụng, khai thác và cả những câu chuyện truyền thuyết về trầm hương. Và các tư liệu tín ngưỡng […]